Zabezpečovací elektronický systém pre vozidlá poskytuje detailný prehľad o polohe, pohybe a narušení mobilných prostriedkov - satelitný systém ochrany automobilov.
    Pracuje tak, že súradnice miesta momentálneho výskytu mobilného prostriedku (vozidlo, vlak ...) sa posielajú prostredníctvom siete GSM na stanovište pracoviska s nepretržitou prevádzkou. Tieto údaje sa vyhodnotia a premieňajú sa na vizuálny bod na mape. Podľa umiestnenia je možné koordinovať pátraciu akciu.

Systém ochrany automobilov je komplex zariadení umožňujúcich dva režimy činnosti :
  • MONITOROVANIE POHYBU MOBILNÝCH OBJEKTOV
  • LOGISTIKU PREVÁDZKY MOBILNÝCH OBJEKTOV

    Systém tvorí mobilná jednotka umiestnená v monitorovanom objekte a dispečing pracujúci s informáciami o polohe mobilných prostriedkov na mapovom podklade. Mobilná jednotka používa satelitný navigačný systém (GPS) pre získavanie informácií o pozícii mobilného objektu, jeho rýchlosti, kurze a o presnom čase zistenia uvedených informácií. Všetky informácie posiela pomocou siete GSM do dispečerského pracoviska. Je možné ho rozširovať o ďalšie moduly a integrovať do už používaných systémov a tak súčasne využívať ich výhody a služby.


Možnosti systému :

    Systém je určený pre komplexný dohľad nad automobilom a cena za túto službu sa optimalizuje použitím najvhodnejšieho algoritmu. Pri vzniku alarmového stavu prejde mobilná jednotka do zvýšeného bezpečnostného režimu a začne vysielať omnoho častejšie, pretože cena prenosu informácií prestáva byť rozhodujúca. Súčasne s vysielaním sú všetky informácie zaznamenané do vnútornej pamäti jednotky.Je montovaný bez prítomnosti užívateľa, skryte, napr. do technologických dutín karosérie automobilu.
    Svojimi parametrami zabezpečuje aj tie najprísnejšie kritéria kladené na bezpečnosť strážených mobilných prostriedkov. To všetko sú dôvody, pre ktoré po inštalácii systému ochrany automobilov väčšina poisťovní poskytuje zľavy na poistnom z poistnej čiastky.