Firma SŠS Metodika spol. s r. o. prevádzkuje všetky služby odborne spôsobilými zamestnancami. Pri inštalácii zabezpečovacích systémov pravidelne školení technici u dodávateľov zabezpečovacích systémov kladú dôraz na dodržiavanie požiadaviek určených STN 33 4590, čím spoločnosť dosahuje v spolupráci so svojimi partnermi vysokú úroveň bezpečnosti.

Motto: Pokiaľ sa nič nestane máme veľmi málo času a aj málo peňazí. Ak sa však niečo stane, potom sa čas zastaví a potrebujeme toľko peňazí koľko je nutné na odstránenie spôsobených škôd.
Využívaním našich služieb je možné predísť potrebe značných finančných prostriedkov v krátkom časovom období.

Funkcie pracoviska sú zabezpečené neustálou 24 hodinovou službou dispečerov, ktorí vyhodnocujú a riešia prijaté správy. Na prenos správ sa používajú rôzne zariadenia umožňujúce jednotlivé typy prenosov zo stacionárnych a mobilných objektov
(nepretržité monitorovanie na území celej SR, príp. Európa).

Vlastnosti a hodnotenie jednotlivých prenosov :

Prenos po telefónnej linke:

Rádiový prenos s pridelenou frekvenciou :

Prenos sieťou GSM :